Debiut Plus – systemy higieniczne

WAŻNE: Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki Debiut Plus

Debiut Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 200/202

93-231 Łódź

Debiut Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001021518, NIP 7280024843, REGON 470838101, którą reprezentują:

Maciej Miągowski – Prezes Zarządu,

Mateusz Miągowski – Wiceprezes Zarządu.