Polityka prywatności (RODO)


1. Dane zbierane przez firmę Debiut Plus od klienta

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest firma:

Debiut Plus Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. gen. J. Dąbrowskiego 200/202
93-231 Łódź
NIP: 728-00-24-843
REGON: 470838101
KRS: 0001021518
office@debiutplus.pl

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą następujące kwestie:

 • dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy firmy Debiut Plus, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne umowy zobowiązujące ich do ochrony tych danych;
 • system IT wykorzystywany w firmie spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych;
 • zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił tym samym wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy; adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie danych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. 


Dane zbierane, gdy kontaktujecie się Państwo z nami:

Jeśli kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp., to przekazywane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu:

Aby proces sprzedaży mógł zostać zrealizowany należy podać formę płatności oraz adres dostawy, jeśli wybrano dostawę kurierem. W szczególnych przypadkach należy podać dane osoby kontaktowej w tym imię i nazwisko; numer telefonu; adres e-mail. Aby otrzymać fakturę VAT należy dodatkowo podać dane do faktury (nazwa, adres, NIP). Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym na etapie płatności oraz wysyłki zamówionego towaru.

2. Wykorzystywanie danych osobowych

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim.

Administrator wykorzystuje dane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Państwa pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Państwa dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej lub rachunku bankowego bądź firmie kurierskiej. Firmy te nie będą wykorzystywać Państwa danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcą Państwo dokonać zakupu przy użyciu takiej formy płatności bądź takiej formy dostawy.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszymi pracownikami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Kontakt z Klientem

Jeżeli dokonaliście Państwo transakcji zakupu towaru, możecie otrzymać Państwo od nas email dotyczący transakcji. Będzie on potwierdzeniem złożenia zamówienia w naszej firmie. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie lub drogą mailową, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa transakcji.

4. Zmiana danych osobowych

Dane użyte do transakcji zakupu można zmienić drogą e-mailową po uprzednim kontakcie telefonicznym. Macie Państwo pełną możliwość aktualizacja swoich danych osobowych, jak również prawo “do bycia zapomnianym” czyli całkowitego wymazania swoich danych z naszych kartotek.

5. Wykorzystanie Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma: Debiut Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. gen J. Dąbrowskiego 200/202, 93-231 Łódź, NIP: 728-00-24-843, REGON: 470838101, KRS: 0001021518.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika serwisu
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia końcowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
  • „stałe” – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
 6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym UżytkownikaUżytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych firmy Debiut Plus.
 9. Obok plików cookies i ruchu na stronie poprzez pliki Cookies, serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przed administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

6. Zabezpieczenie danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i serwisu w celu ochrony danych. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Każda z naszych stron została zabezpieczona certyfikatem SSL, który szyfruje wrażliwe dane. Strona www.debiutplus.pl spełnia wszystkie najnowsze standardy bezpieczeństwa włącznie z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS i uniemożliwia złodziejom kradzież Państwa danych. Korzystanie z naszej strony jest zatem w pełni bezpieczne.

7. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza na stronie kontaktowej bądź poprzez wiadomość e-mail na adres rodo@debiutplus.pl